Inspektorzy budowlani upewniają się, że konstrukcja spełnia przepisy budowlane i zarządzenia, przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego.

Ludzie chcą mieszkać i pracować w bezpiecznych miejscach, a inspektorzy budowlani zapewniają, że konstrukcja spełnia skodyfikowane wymagania. Inspektorzy budowlani badają budynki, drogi i ulice, systemy kanalizacyjne i wodne, tamy, mosty i wszelkie inne konstrukcje budowlane.

Sprawdzają również takie elementy na budowie jak elektryka, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i chłodnictwo czy infrastruktura hydrauliczna. Inspektorzy najczęściej przeprowadzają wstępną kontrolę podczas pierwszej fazy budowy i kolejne inspekcje w trakcie całego projektu budowlanego.

Po zakończeniu projektu przeprowadzają końcową, kompleksową kontrolę oraz wystawiaj końcową opinię. Inspektorzy budowlani sprawdzają jakość konstrukcji i ogólne bezpieczeństwo budynków.

Muszą także sprawdzić wiele szczegółów dotyczących budynków i ich różnych elementów, oraz sposobów i jakości wykonania. Inspektorzy sprawdzają przykładowo zewnętrzną farbę i powłokę na mostach, rurociągach i dużych zbiornikach magazynowych. Inspektorzy przeprowadzają kontrole na różnych etapach procesu malowania, aby zapewnić prawidłowe malowanie. Na każdym placu budowy potrzebny będzie to inspektor nadzoru małopolska obszar na którym działa wielu fachowców, którzy mogą zająć się nadzorem prowadzonych prac budowlanych.

Inspektorzy sprawdzają zainstalowane systemy elektryczne, aby upewnić się, że działają prawidłowo i są zgodne z przepisami i normami elektrycznymi. Inspektorzy odwiedzają miejsca pracy, aby sprawdzić nowe i istniejące systemy alarmowe oraz bezpieczeństwa, okablowanie, oświetlenie, silniki, systemy fotowoltaiczne i urządzenia generujące. Sprawdzają również zainstalowane okablowanie elektryczne systemów i urządzeń. Bardzo odpowiedzialną pracą będzie inspekcja wind i podnośników należy sprawdzić urządzenia do podnoszenia i przenoszenia, takie jak windy, schody ruchome, ruchome chodniki, podnośniki czy wyciągi narciarskie.