Aby uzyskać dobre plony z rzepaku należy zadbać o wiele rzeczy. Termin siewu należy dobrać tak, aby jesienią uformowało się co najmniej dwanaście liści i rzepak mógł wejść w zimę. Idealny czas wysiewu zależy od wysokości nad poziomem morza, nasłonecznienia, rodzaju gleby, odmiany i rodzaju uprawy.

Ważne jest również własne doświadczenie w gospodarstwie. Dobre i dobrze osadzone podłoże do siewu jest podstawowym warunkiem sukcesu, herbicydy również na tym korzystają, a ich działanie jest widoczne. Dawki wysiewu wynoszą od 35 do 45 nasion / m2. W czasie wiosny mogą pojawić się problemy z różnego rodzaju insektami na rzepaku, aby się przed nimi bronić należy zastosować różnego rodzaju herbicydy, mogą one wyeliminować takie insekty jak miniarki, śmietki, gnatarz rzepakowiec, mszyce, chowacz galasówek, ślimaki, tantniś krzyżowiaczek. Przy suchej i ciepłej pogodzie jesienią można spodziewać się dużego naporu insektów.

Uszkodzeniom spowodowanym przez insekty można zapobiec poprzez wczesny siew. Umożliwia to szybkie wschody. Późne nasiona potrzebują więcej czasu, aby wyrosnąć z fazy początkowej. Rzepak jest lekkim kiełkownikiem, dlatego podczas siewu nasiona rzepaku umieszcza się możliwie płasko, zwracając uwagę na dobrą rekonsolidację, aby uzyskać szybkie kiełkowanie.

W przypadku kiedy na danym terenie występuje duża ilość chwastów wówczas jeszcze przed wysiewem warto będzie zastosować odpowiednie opryski.

Przez glebę dostaną się do nasion zimujących chwastów i sprawią że będą one rozwijały się dużo wolniej, dzięki czemu rzepak będzie miał czas na prawidłowy rozrost w początkowej fazie rozwoju. Oczywiście to może nie wystarczyć ponieważ w przyszłości chwastów może przybywać, wówczas należy opryski powtórzyć wykorzystując inne rodzaje herbicydów. Trzeba zwrócić uwagę kiedy odbywa się zwalczanie bodziszka drobnego w zbożach ozimych, w czasie deszczu lub też w czasie upałów nie należy pryskać roślin. Deszcz zmyje herbicydy z rośliny, z drugiej strony w czasie suszy herbicyd nie przeniknie do gleby.